TAIM | Ontwikkelt uw talent..Terug naar beginpagina

Belverzoek

Inspiratie

 

Training


  Communicatie

  Commercie

  Management

  Coaching

  Team begeleiding
Medisch


  Visie ontwikkeling

  Team begeleiding

  Terug naar beginpagina

 
Conflicthantering


Een conflict is een situatie waarbij twee of meer partijen doelen, belangen en / of opvattingen hebben, die onverenigbaar met elkaar zijn (of lijken). Hieraan moet worden toegevoegd, dat tenminste een van de partijen zich deze onverenigbaarheid bewust wordt en eventueel zijn vijandige gevoelens in daden vertaalt.

Conflicten zijn niet uitsluitend negatief. Zij hebben ook positieve kanten. Ze kunnen leiden tot vernieuwing en verandering, omdat vindingrijkheid en creativiteit geboden zijn.

Conflicten doen een beroep op de benutting van alle mogelijkheden, ze maken bestaande problemen bewust en bewegen betrokkenen tot het vinden van oplossingen. Bovendien kan men conflicten gebruiken om de eigen identiteit te testen en te bevestigen, doordat een conflict het begrip van de eigen persoon met zijn emoties, het inzicht in zijn positie ten opzichte van anderen en het gevoel van autonomie kan verhogen. Het onderscheid tussen partijen wordt duidelijker en bij groepen kan een conflict de interne samenhang vergroten.

Bij conflicthantering komt het er niet zo zeer op neer de conflicten op te lossen. Het gaat meer om het verkleinen van de negatieve en het vergroten van de positieve kanten van een conflict. Dit betekent dat in bepaalde gevallen het conflict zowel afgezwakt als aangewakkerd moet worden.

Het bovenstaande kunnen worden vertaalt in vaardigheden die worden aangeleerd en geoefend tijdens deze training.


Ontvangt u graag extra informatie? Laat uw gegevens achter.

© 2010 TAIM Nederland | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Contactgegevens  
mediation maatschap mediation vakgroep mediation hagro mediation in almelo mediation in wierden mediation in twente mediation in overijssel mediation knmg mediation lhv training medisch training artsen training farma training medical training ziekenhuis training vacature verkoop training medisch management training medisch communicatie training medisch
 
Terug naar beginpagina